Nauczyciel, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół STO, działacz sportowy, trener piłkarski

Szanowni Państwo!

    Dyrektorem szkół jest mgr Andrzej Nizielski, staż pracy 30 lat, nauczyciel dyplomowany. mgr Andrzej Nizielski jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1982r. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1980r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciążu, pracując jednocześnie jako trener piłki nożnej. W 1991 roku ukończył kurs trenera I klasy w piłce nożnej, 22 kwietnia 1997 roku uzyskał licencję trenera PZPN upoważniającą do prowadzenia zespołów I i II ligi w Polsce. Swoje umiejętności wykorzystuje do pracy szkoleniowej na terenie województwa mazowieckiego. W 1989r. uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie kultury fizycznej. Był inicjatorem i założycielem pierwszej szkoły niepublicznej w Raciążu. Konsekwentnie od 1993 roku rozbudowuje sieć szkół niepublicznych jako dyrektor. Dyrektor Andrzej Nizielski przez cały okres pracy pedagogicznej podnosi swoje kwalifikacje pedagogiczne. 1995r. ukończył w WSP w Kielcach kurs menedżerów oświaty. W 1999 kurs dla promotorów reformy organizowany przez MEN, kurs przygotowujący do monitorowania reformy oświaty, kurs programowania pracy szkoły, w 2000r. - kurs organizowany przez ODN. W 2001 ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Dyrektor szkoły posiada duże przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi czego przykładem jest wielokrotne przeprowadzanie na terenie szkoły kursów, szkoleń.